ข่าว SMIDA

ฟังก์ชั่นใหม่ของเครื่องผสมแบบแรงเหวี่ยงดาวเคราะห์ SMIDA: การแยกของแข็ง-ของแข็ง

2021-05-29
ฟังก์ชั่นใหม่ของเครื่องผสมแบบแรงเหวี่ยงดาวเคราะห์ SMIDA: การแยกของแข็ง-ของแข็ง
สามารถแยกวัสดุแข็งสองชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันได้ เราจะทำอย่างไร?
ขอบคุณลูกค้ารายหนึ่งที่ให้เราค้นพบฟังก์ชันนี้ และเครื่องผสมช่วยลดเวลาการแยกสารได้อย่างมาก และผลการแยกดีกว่าที่ลูกค้าประมาณไว้ ปัจจุบันได้มีการจัดเตรียมวัสดุใหม่ของลูกค้า การผลิต เราสามารถแสดงให้คุณเห็นในขั้นต่อไปได้~ เนื่องจากการรักษาความลับของโครงการในปัจจุบัน เราจึงไม่สามารถแสดงรูปถ่ายให้คุณดูทีละภาพได้~