ข่าว SMIDA

เครื่องผสมแบบหมุนรอบช่วยแก้ปัญหาวัสดุ

2022-08-06
จะช่วยแก้ปัญหาที่อากาศผสมลงในวัสดุมากขึ้นและทำให้ปล่อยตกได้ยากในภายหลัง แก้ปัญหาวัสดุที่มุมของภาชนะบรรจุยากต่อการกวน ส่งผลให้คนกวนไม่สม่ำเสมอ แก้ปัญหาความหนืดระหว่างวัสดุต่างกันและคนให้เข้ากันได้ยาก แก้ปัญหาการผสมวัสดุผงปริมาณมากให้เป็นวัสดุที่มีความหนืดสูงได้ยาก แก้ปัญหาการผสมและการตกตะกอนที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งมีความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะระหว่างวัสดุ