ข่าว SMIDA

เครื่องผสมแบบแรงเหวี่ยงดาวเคราะห์

2022-07-27

แก้ปัญหาอากาศปะปนในวัสดุมากขึ้น ปล่อยทิ้งภายหลังยาก

แก้ปัญหาวัสดุที่มุมภาชนะกวนยาก ส่งผลให้คนกวนไม่เท่ากัน

แก้ปัญหาความหนืดระหว่างวัสดุต่างกันและคนให้ละเอียดยาก

แก้ปัญหาการผสมวัสดุผงจำนวนมากให้เป็นวัสดุที่มีความหนืดสูงได้ยาก

แก้ปัญหาการผสมและการตกตะกอนที่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะระหว่างวัสดุ