ข่าว SMIDA

คุณสมบัติและการใช้งานของเครื่องผสมแบบหมุนรอบการหมุน

2022-08-06
คุณสมบัติพิเศษของ "เครื่องผสมอาหารแบบหมุนและปฏิวัติ": สามารถกวนวัสดุได้หลากหลายอย่างสม่ำเสมอภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งรวมถึงวัสดุที่มีความหนืดสูง ของเหลว และแม้แต่วัสดุผงขนาดนาโน นอกจากนี้ยังสามารถกวนวัสดุที่มีอัตราส่วนการผสมสูงหรือความถ่วงจำเพาะได้อีกด้วย การกวนและการละลายฟองพร้อมกันด้วยความเร็วสูงอันทรงพลัง ผลิตภัณฑ์ที่มีการบีบอัดด้วยสุญญากาศยังช่วยขจัดฟองอากาศที่มีขนาดต่ำกว่าไมครอนออกจากวัสดุอีกด้วย สำหรับวัสดุที่ไม่เหมาะสำหรับการละลายฟองด้วยสุญญากาศ เช่น ส่วนประกอบตัวทำละลายหรือความชื้น เราขอแนะนำรุ่นผลิตภัณฑ์ที่มีโหมดละลายฟองด้วยแรงดันบรรยากาศเพื่อจัดการกับวัสดุดังกล่าว (หมายเหตุ: ความเร็วของวัสดุต่างกันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ต่างกัน!) เมื่อกวนและกระจายวัสดุ จะไม่ทำลายวัสดุ และจะไม่ทำลายรูปร่าง (วัสดุที่เป็นเส้นใย วัสดุที่เป็นผง ฯลฯ) และการทำงานของวัสดุ . ด้วยฟังก์ชันการจัดเก็บ คุณสามารถจัดเก็บสภาพการทำงานและตั้งค่าพารามิเตอร์การกวนสำหรับวัสดุต่างๆ ได้ วัสดุจำนวนเล็กน้อยมากสามารถกวนและกำจัดอากาศได้ ไม่มีใบมีดกวนและไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ดังกล่าว โครงสร้างรูปลักษณ์เรียบง่ายและบำรุงรักษาง่าย เขตข้อมูลโปรแกรมประยุกต์: 1. วัสดุทดลอง กาวเงิน กาว วางประสาน; 2. เทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ เช่น เซลล์เชื้อเพลิง เซลล์แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ FPD (LCD, LED, OLED); 3. เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นการพิมพ์นาโน 4 อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีการตรวจจับ หุ่นยนต์ 5 ผลิตภัณฑ์เคมี วิศวกรรมทันตกรรม วิศวกรรมชีวภาพ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวภาพ 6 การพัฒนายา เภสัชกรรม รีเอเจนต์; 7 อาหาร การตรวจสอบ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ ฯลฯ